Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách MOPOStrategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry

 

Wrocław 2022
 

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 95

 

 

 

MKOO_Strategie_ziviny_Odra_2022.pdf20,85 MB 2022.06.30

Poslední aktualizace: 2022.06.30