Akční program
ochrany před povodněmi

AKČNÍ PROGRAM

OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V POVODÍ ODRY


Wrocław 2004

 

Autor: Pracovní Skupina D - Povodeň

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: RZGW ve Vratislavi, Povodí Odry s.p.

Počet stran: 36

ISBN 83-919533-4-3
 

Akcni_program.pdf561,35 KB 2011.03.21
Povodeň v červenci a srpnu 1997 byla krutou osudovou ranou pro lidi, které zasáhla.Stanovila ale také výzvu pro politiky a odpovědné orgány v postižených státech. Ještě během této povodňové události se sešli odpovědní ministři jednotlivých zemí a dohodli se na společném postupu při územním plánování k preventivní ochraně před povodněmi. V dohodě s Evropskou komisí rozhodli, že pověří právě založenou Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) rovněž úkoly povodňové ochrany, zejména vypracováním společného „Akčního programu ochrany před povodněmi v povodí Odry”.

MKOOpZ vypracovala společnou strategii a zásady ochrany před povodněmi pro posouzení možností a rozsahu prevence a ochrany před povodněmi v povodí Odry a především pro návrh společných cílů, které by v budoucnosti umožnily:
– rychleji a přesněji předpovídat vývoj povodňových událostí,
– ovlivňovat povodňové průtoky pomocí retence a zadržování vody v povodí a tím snižovat povodňové stavy,
– zvýšit ochranu obydlených oblastí a
– chránit vody a inundační území před znečištěním způsobeným povodněmi.

Realizace těchto cílů bude mít pozitivní vliv i na přírodní bohatství v údolích a nivách Odry a jejích přítoků.

MKOOpZ obstála v této zkoušce. „Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry” byl nyní po důkladné přípravě dokončen. Tento program zahrnuje celé povodí Odry a vytváří předpoklad pro to, aby všechny tři státy ležící na Odře spolu s Evropskou komisí, jako smluvní strany MKOOpZ, mohly provádět svou politiku ochrany před povodněmi v povodí Odry ve vzájemné harmonii a ve smyslu trvale udržitelného rozvoje.

Katastrofální povodně v srpnu 2002 ve střední Evropě, zvláště v povodí Labe, znovu potvrdily naléhavost zpracování harmonizovaných programů povodňové ochrany pro celá povodí.

Předkládaným Akčním programem se Odra řadí k těm několika málo evropským vodním tokům, pro jejichž celé povodí vstoupil v platnost společný akční program ochrany před povodněmi.

Ing. Jaroslav Kinkor
prezident MKOOpZ

Poslední aktualizace: 2008.12.01