Události

KONFERENCE

Implementace Rámcové směrnice o vodách
a
Povodňové směrnice
v mezinárodní oblasti povodí Odry

8. - 9. 6. 2021

 

 

Vážené dámy a pánové,
 

ve dnech 8. - 9. 6. 2021 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) pořádá konferenci s názvem „Implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry”.
 

S ohledem na pandemii COVID-19 proběhne tato konference formou online.
 

Konference bude rozdělena do následujících hlavních tematických bloků: „Implementace Rámcové směrnice o vodách v mezinárodní oblasti povodí Odry” a „Zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry”, kdy budou prezentovány výsledky činnosti MKOOpZ související se zpracováním „Návrhu druhé aktualizace Plánu MOPO” a „Návrhu aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik” pro mezinárodní oblast povodí Odry.

Účast na konferenci je bezplatná, avšak z technických důvodů je počet účastníků omezen. O účasti na konferenci rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek (v termínu do 14. 5. 2021).
 

Konference bude přenášena prostřednictvím streamovacího serveru ve třech jazycích (polština, čeština, němčina).
 

Srdečně vás zveme k účasti na konferenci!
 

Seznamte se, prosím, s programem konference* a příspěvky přednášejících, jež jsou dostupné níže.
 

 

*změna programu konference vyhrazena

Program_0806_CZ.pdf1,66 MB 2021.06.07

*Pro řádné zobrazení dokumentů použijte nejnovější verzi prohlížeče anebo si PDF soubory stáhněte a na lokální disk uložte a následně je otevřete pomocí příslušných programů.

 

 

*změna programu konference vyhrazena

Program_0906_CZ.pdf865,30 KB 2021.06.07

*Pro řádné zobrazení dokumentů použijte nejnovější verzi prohlížeče anebo si PDF soubory stáhněte a na lokální disk uložte a následně je otevřete pomocí příslušných programů.

 


Poslední aktualizace: 2021.06.10