Konference MKOOpZ

Konference
6.-7.11.2007

 

 

ZAVÁDĚNÍ RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODNÍ POLITICE
V POVODÍ ODRY

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) se sídlem ve Vratislavi uspořádala konferenci nazvanou „ZAVÁDĚNÍ RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODNÍ POLITICE V POVODÍ ODRY“ za finanční spoluúčasti Vojvodského fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství ve Vratislavi.
 

Konference se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2007 ve Vratislavi v hotelu „Pensjonat Jana Pawła II”, ul. Św. Idziego 2.

Cílem konference byla výměna zkušeností a prezentování současného stavu prací na zavádění Rámcové směrnice ES o vodní politice (WFD) v zemích, které jsou členy MKOOpZ. Konference byla členěna do následujících tématických bloků:

 

  1. Zavádění Rámcové směrnice ES o vodní politice ve státech ležících v povodí Odry.
     
  2. Požadavky na plánování v Mezinárodní oblasti povodí Odry.
     
  3. Přeshraniční spolupráce při řízení povodňových rizik a návaznosti na plánování v povodí podle Rámcové směrnice o vodní politice.
     
  4. Mezinárodní management dat v Mezinárodní oblasti povodí Odry.


Níže jsou uvedeny všechny konferenční materiály.


Program:
Programm_cz_260907.pdf141,69 KB 2009.02.27

Shrutní referátů:
CZ-referaty.pdf339,31 KB 2009.02.27

Prezentace:
2_Adriana_Dembowska.pdf977,60 KB 2009.02.27
3_Heide_Jekel.pdf643,56 KB 2009.02.27
5_Franz_Schoell.pdf1,01 MB 2009.02.27
6_Tomas_Micanik.pdf1,66 MB 2009.02.27
7_Lukasz_Szalata.pdf1,93 MB 2009.02.27
9_Przemyslaw_Gruszecki.pdf1,95 MB 2009.02.27
12_Ryszard_Kosierb.pdf3,94 MB 2009.02.27
13_Meike_Gierk.pdf1,32 MB 2009.02.27
14_Georg_Rast.pdf2,66 MB 2009.02.27
15_Herbert_Brockmann.pdf867,16 KB 2009.02.27

Poslední aktualizace: 2008.12.01