Události

SEMINÁŘ

 

Zavádění Rámcové směrnice o vodní politice
a Povodňové směrnice oblasti povodí Odry

 

 

Ve dnech 25.–26. listopadu 2015 uspořádala Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) seminář „Zavádění Rámcové směrnice o vodní politice a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry”, který se konal ve Vratislavi v hotelu Mercure, plac Dominikański 1.
 

Cílem semináře byla výměna zkušeností a praktických řešení v oblasti zavádění Rámcové směrnice o vodní politice, jak rovněž v oblasti ochrany před povodněmi v povodí Odry na území České republiky, Polska a Německa. Na semináři byl představen a diskutován Návrh aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO) a Plán pro zvládání povodňových rizik v MOPO. Byly projednány specifické aspekty zpracování těchto plánů ve třech státech ležících v povodí Odry, a také otázky týkající se národních programů opatření, přeshraniční spolupráce v oblasti zvládání povodní a příklady úspěšné mezinárodní spolupráce v rámci MKOOpZ.
 

Účastníci semináře se mohli rovněž seznámit s novým GeoPortálem MKOOpZ.
 

Níže najdete program semináře a prezentace přednášejících.
 

Prohlédněte si také galerii fotografií a krátký film o průběhu semináře, který natočil sekretariát MKOOpZ.
 

Děkujeme všem za účast!

 

GALERIE

 

 

PROGRAM

 

MKOO_konference-letak_2015.pdf1,21 MB 2015.12.28

 

PREZENTACE

 

Heide Jekel
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bonn

Úvod a Závěrečné Slovo

 

 

Luděk Trdlica
VÚV TGM, v.v.i.

Shrnutí 1. plánovacího období

 

 

Piotr Piórkowski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Výzvy související s druhým plánovacím obdobím
(významné problémy hospodaření s vodou v MOPO, strategie naplnění
společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou)

 

 

Lukáš Pavlas
Povodí Odry


Aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry

 

 

Dorota Dybkowska-Stefek
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Projekt MONERIS jako příklad mezinárodní spolupráce v rámci MKOOpZ

 

 

Vladimír Zdráhal
Povodí Odry


Mezinárodní varovný a poplachový plán

 

 

Olga Sadowska
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


Představení národních programů opatření v Polsku

 

 

Birgit Fiszkal
LUGV Brandenburg


Program opatření podle Rámcové směrnice o vodní politice
pro německou část MOPO

 

 

Dana Lídlová
Ministerstvo zemědělství ČR


Představení národních programů opatření v ČR

Autor: L. Faigl

 

 

Tamara Tokarczyk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v MOPO

Autor: R. Kosierb

 

 

Andrzej Tiukało
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Specifické aspekty při zpracovávání národních plánů pro zvládání
povodňových rizik a procesu konzultací s veřejností

 

 

Simon Henneberg
Deutsche Oder-Koordinierung


Specifické aspekty/zvláštnosti při zpracování (národních) plánů pro zvládání
povodňových rizik a procesu konzultací s veřejností

 

 

Petra Bachtíková
Ministerstvo životního prostředí ČR


Specifické aspekty/zvláštnosti při zpracování národních plánů pro zvládání
povodňových rizik a procesu konzultací s veřejností

Autor: J. Tejkalová

 

 

Petra Walther
Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Přeshraniční spolupráce v oblasti předpovědí povodní,
varování a ochrany před povodněmi v povodí Lužické Nisy

 

 

Josef Nistler
Ministerstvo životního prostředí ČR


Příčiny a důsledky sucha

 

 

Leszek Kuchar

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Meteorology, Hydrology and Water Management
a new journal of IMGW-PIB Institute -
facts, objectives and standards

 

 

 

FILM

 


Poslední aktualizace: 2015.12.23