Události

20. výročí vzniku MKOOpZ spojené s předáním předsednictví v MKOOpZ
24. listopadu 2016

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) se sídlem ve Vratislavi slavila 24. listopadu 2016 od 9:00 hod. v hotelu Tumski ve Vratislavi 20 let své existence. Moderátorem této oslavy byl pan Paweł Gołębski z Regionální rozhlasové stanice Polského rádia, Regionální televize TVP Wrocław.
 

MKOOpZ byla založena ve Vratislavi dne 11. dubna 1996. Je jednou z mezinárodních komisí tohoto typu v Evropě a zároveň jedinou v Polsku. Navíc se její sídlo nachází v krásné Vratislavi (Wrocław) – městě dvanácti ostrovů a více než sta mostů.
 

Činnost MKOOpZ je zaměřena zejména na dosažení „dobrého stavu” povrchových a podzemních vod, jak rovněž zlepšení ochrany před povodněmi v celé mezinárodní oblasti povodí Odry. Na této výroční slavnosti byly shrnuty dosažené výsledky a úspěchy MKOOpZ a nastíněny její budoucí úkoly a výzvy, kterým bude v příštích letech čelit. Jelikož se oslava konala ve Vratislavi, skýtala také možnost vyměnit si v diskusi názory na rozsáhlé investice, realizované v současné době na Vratislavském vodním uzlu.
 

Při této příležitosti předala po třech letech Spolková republika Německo předsednictví v MKOOpZ Polské republice na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Prezidentkou MKOOpZ se stala paní Iwona Koza (úřadující ředitelka polské Státní vodohospodářské správy (KZGW), která tuto funkci převzala od současné prezidentky paní Heide Jekel (Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a bezpečnosti jaderných reaktorů). Oslava se konala za účasti generální konzulky Spolkové republiky Německo paní Elisabeth Wolbers a zástupkyně ředitele Oddělení vodních zdrojů v polském Ministerstvu životního prostředí paní Joanny Kopczyńské. Mezi hosty byli rovněž zástupci ministerstev a příslušných orgánů pro vodní hospodářství z Německa, Polska a České republiky.
 

Seznamte se také s tiskovou informací BMUB Bonn na následujícím odkazu:
 

http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/20-jahre-kooperation-fuer-saubere-gewaesser-im-einzugsgebiet-der-oder/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=627
 

Překlad této informace do češtiny se nachází níže:

BMUB_Bonn_XXMKOOpZ_CZ.docx83,51 KB 2016.11.30

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této významné události MKOOpZ.


Sekretariát MKOOpZ

Zleva: Elisabeth Wolbers, Heide Jekel, Iwona Koza, Joanna Kopczyńska

 


Poslední aktualizace: 2016.11.30