Události

Setkání vedoucích sekretariátů 2014

 

 

Ve dnech 26.-27. srpna 2014 se v sídle MKOOpZ ve Vratislavi konalo setkání vedoucích sekretariátů mezinárodních říčních komisí. Porady se zúčastnili rovněž zástupci HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission) a UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Tato setkání jsou pořádána každoročně v sídle vybrané komise. Jednalo se již o druhé setkání, jehož pořadatelem byla MKOOpZ. První se konalo ve Vratislavi v roce 2005.

 

První den byl věnován vzájemné výměně informací o zavádění Povodňové směrnice v mezinárodních oblastech povodí (zejména pokud se týká zpracování návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik v mezinárodních oblastech povodí), vybraných aspektech mezinárodní spolupráce v komisích, otázce zapojení veřejnosti do procesu zavádění směrnic EU. Byla rovněž diskutována problematika emisí živin v povodích.

 

Druhý den, během exkurze lodí po vratislavském úseku Odry, se účastníci setkání seznámili s jednou z největších protipovodňových investic v Polsku – Modernizace vratislavského vodního uzlu. O podrobnostech realizace této investice podal informace zástupce RZGW ve Vratislavi pan Dariusz Zuchora.

 

Dále jsou uvedeny všechny prezentace přednesené na setkání a fotografie.

 

Prezentacje:

 

Fot. Radosław Sławuta 2014


Poslední aktualizace: 2014.08.28