Požadavky na zařízení ohrožených povodněmi

POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S LÁTKAMI OHROŽUJÍCÍMI JAKOST VODY V OBLASTECH OHROŽENÝCH POVODNĚMI NEBO VZDUTÍM


- DOPORUČENÍ MKOOpZ -

Wrocław 2005

 

Autor: Pracovní Skupina E - Havarijní znečištění

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 3 

Pozadavky_na_zarizen.pdf122,63 KB 2011.03.21

Poslední aktualizace: 2008.12.01