Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry

Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry


Wrocław 2013

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

 

Počet stran: 66

 

 

 

 

Dokument obsahuje následující strategie:

  1. Strategie  naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou – morfologické změny povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Odry a zachování a obnovení migrační průchodnosti
  2. Strategie  naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou – odběry a převody vody
  3. Strategie  naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou – významné látkové zatížení
Strategie_MOPO.pdf13,88 MB 2013.09.13

Poslední aktualizace: 2013.09.13