Plán pro zvládání povodňových rizik

Plán pro zvládání povodňových rizik
v Mezinárodní oblasti povodí Odry

 

Wrocław 2015
 

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 88

 

 

 

 

 

MKOO_Plan_Povodnovych_Rizik.pdf17,64 MB 2018.02.22

Poslední aktualizace: 2018.02.22