Konkurs plastyczny "Rzeka w oczach dziecka"

Konkurs plastyczny 2012
"Der Fluss in Kinderaugen"

 

 

W dniu 31 maja 2012 r. w siedzibie Sekretariatu Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem odbył się finał konkursu plastycznego „Der Fluss in Kinderaugen”, w którym udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Corony Schröter w Gubinie oraz Szkoły Podstawowej im. Hermanna Pücklera w Bad Muskau.


Oceny prac konkursowych dokonała komisja konkursowa w składzie:


Przewodnicząca:

 • Pani Wiesława Filipiak

Członkowie:

 • Pani Anna Jędrzejczak
 • Pani Ewelina Karbownik
 • Pani Aldona Kozar
 • Pani Marzena Kurtz-Drzazga

Podczas oceny prac jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:

 • poprawność merytoryczną zgodną z tytułem konkursu,
 • oryginalność,
 • kreatywność,
 • estetykę wykonanej pracy.


W sumie dokonano oceny 86 nadesłanych prac. Zgodnie z założeniami komisja konkursowa wybrała spośród nich 12 najlepszych, które zostały opublikowane w formie kalendarza na rok 2013. 


Wręczenie nagród oraz prezentacja kalendarza odbyły się 19.09.2012 roku w Oranżerii Parku Mużakowskiego w Bad Muskau. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyli dzieciom:
 

 • Piotr Barański – Dyrektor Sekretariatu MKOOpZ,
 • Ursula Heinen-Esser – Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Środowiska,
 • dr Fritz Jaeckel – Sekretarz Stanu w Saksońskim Ministerstwie Środowiska oraz
 • prof. dr Matthias Freude – Dyrektor Urzędu Krajowego ds. Ochrony Środowiska Brandenburgii.

 

Dr Jörn Geßner z Instytutu Ekologii Wód i Rybołówstwa Śródlądowego wygłosił referat pt. „Odra jako siedlisko roślin i zwierząt”. Całe przedsięwzięcie dopełniły zajęcia w mobilnym laboratorium oraz prezentacja modelu zapory wodnej.
 

MKOOpZ składa wszystkim zaangażowanym osobom serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji konkursu i ma nadzieję na dalszą współpracę ze szkołami.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia prac nagrodzonych w konkursie:


Michelle Ritter: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
 

 Hana Schmelig: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau

 Daniel Finke: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau

 Michelle Matz: Corona-Schröter-Grundschule, Guben

 Karen Würker: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
Ella Zinke: Grundschule Fürst-Pückler, Bad Muskau
Caroline Baum: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
Chantal Kuhnke: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
Lennert Kubo: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
Anna Louisa Wetzke: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
Charlotte Göthert: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
Melissa Koschkar: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau

 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!


Ostatnia aktualizacja: 2012.10.16