Wydarzenia

20-lecie MKOOpZ i  uroczyste przekazanie przewodnictwa dn. 24 listopada 2016 roku
 

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 listopada 2016 roku od godz. 9:00 w Hotelu Tumskim we Wrocławiu świętowała 20 lat swojego istnienia. Moderatorem tej uroczystości był pan Paweł Gołębski z Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia, TVP Regionalna Wrocław.
 

MKOOpZ powołana we Wrocławiu 11 kwietnia 1996 r. jest jedną z kilku tego typu komisji w Europie, a jedyną taką w Polsce, dodatkowo z siedzibą w pięknym Wrocławiu - mieście 12 wysp i ponad stu mostów.
 

Wszystkie działania MKOOpZ ukierunkowane są na osiągnięcie „dobrego stanu” wód powierzchniowych i podziemnych, jak również zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w całym międzynarodowym dorzeczu Odry. Podczas wspomnianej uroczystości jubileuszowej podsumowane zostały dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy MKOOpZ w tym zakresie oraz jej przyszłe zadania i wyzwania stojące przed nią. Jako że uroczystość ta odbyła się we Wrocławiu, była to doskonała okazja również do zabrania głosu w dyskusji na temat realizowanych obecnie na szeroką skalę inwestycji na Wrocławskim Węźle Wodnym.
 

Przy tej okazji, po trzech latach Republika Federalna Niemiec przekazała przewodnictwo w MKOOpZ Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Przewodnictwo objęła pani Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), a przejęła je z rąk obecnej Przewodniczącej pani Heide Jekel (Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych Republiki Federalnej Niemiec). Uroczystość ta odbyła się przy udziale Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, pani Elisabeth Wolbers oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, pani Joanny Kopczyńskiej. Pośród gości znajdowali się przedstawiciele Ministerstw i urzędów właściwych ds. gospodarki wodnej z Niemiec, Czech i Polski.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym szczególnym dla MKOOpZ wydarzeniu.

 

Sekretariat MKOOpZ

 

Od lewej: Elisabeth Wolbers, Heide Jekel, Iwona Koza, Joanna Kopczyńska

 


Ostatnia aktualizacja: 2016.11.30