Witamy w serwisie internetowym MKOOpZ

 

Spójrz na wodę inaczej

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w kampanii #WaterWiseEU.

 
 

 


 

Aktualizacja Planu Awaryjnego dla Odry

 

W dziale „Publikacje“ dostępna jest zaktualizowana wersja Planu Awaryjnego dla Odry wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi dokumentami.

 
 
 
 

 


 

Sprawozdanie o zdarzeniach/awariach

 

W dziale „Zagadnienia” dostępne jest Sprawozdanie o zdarzeniach/awariach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zgłoszonych zgodnie z „Międzynarodowym Planem Ostrzegawczo-Alarmowym dla Odry” (MPOA). Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym materiałem.

 

 


 

Koncepcja wdrażania Dyrektywy Powodziowej w Trzecim cyklu – od roku 2022 do roku 2027

 

W dziale „Wdrażanie Dyrektyw WE“ dostępna jest „Koncepcja wdrażania dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry, Trzeci cykl – od roku 2022 do roku 2027” opracowana w ramach Grupy Roboczej G2 „Powódź” MKOOpZ. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym materiałem.

 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym Geoportalem MKOOpZ!

 

 

 

 

 


 

Jakość wód w dorzeczu Odry

 

Zachęcamy do zapoznania się z modułem IMS-Odra. Przedstawia on wartości parametrów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pomierzonych na międzynarodowych stacjach monitoringu w dorzeczu Odry.

 

 


 Aktualizacja „Międzynarodowego Planu
Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry”

 

Po katastrofie ekologicznej na Odrze, która miała miejsce latem 2022 roku, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) postanowiła zweryfikować i zaktualizować „Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy dla Odry” (MPOA) z 2015 roku. Główny nacisk położono na doprecyzowanie kryteriów alarmowych, definicji awarii oraz dróg przekazywania meldunków.
Nowy interaktywny formularz przekazywania meldunków oraz minisłownik powinny także ułatwić wymianę informacji pomiędzy Międzynarodowymi Głównymi Centralami Ostrzegawczymi (MGCO) w trzech językach roboczych MKOOpZ.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy byli zaangażowani w aktualizację tego jakże ważnego dokumentu, w szczególności członkom Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia awaryjne” MKOOpZ, która koordynowała wykonane prace.
Zaktualizowaną wersję „Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry” można znaleźć tutaj.

 


 

Bieżące informacje dotyczące sytuacji na Odrze

 

Zestawienie bieżących informacji dotyczące sytuacji na Odrze w związku ze śnięciem ryb można uzyskać klikając w poniższą zieloną strzałkę.

 

 

 


 

Uroczyste przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ

 

W dniu 5 grudnia 2022 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu w ramach 25 Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ odbyło się przekazanie przewodnictwa pomiędzy Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2024.06.14