Wydarzenia

Wizyta chińskiej delegacji w MKOOpZ

 

 


9 grudnia 2011 r. gościliśmy w siedzibie Sekretariatu przedstawicieli chińskiego Ministerstwa Zasobów Wodnych wraz z dwoma reprezentantami holenderskiego Instytutu  Edukacji Wodnej UNESCO-IHE.

Delegacja z Chin spędziła w Europie tydzień. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń  związanych z tworzeniem i wdrażaniem wytycznych obowiązującej polityki gospodarki wodnej.

 
Przedstawiciele Ministerstwa wyrazili swoje zainteresowanie na temat przebiegu współpracy polsko - niemiecko - czeskiej w zakresie zarządzania zasobami wodnymi na wodach transgranicznych w ramach MKOOpZ.
 

Wizyta w Sekretariacie rozpoczęła się od powitania i przedstawienia poszczególnych uczestników spotkania.

 

Po prezentacji działań prowadzonych w ramach MKOOpZ, przedstawiciel chińskiego Departamentu Ochrony Wód i Gleb omówił główne osiągnięcia w tej dziedzinie w Chinach, przedstawił również kolejne cele oraz sposoby ochrony wód i gleb. Omówiono również środki stosowane przy zapobieganiu powodzi oraz skutki długotrwałych suszy w państwie Środka.

 

 

Zaproszeni przez Sekretariat goście, w osobie pana Gerarda Winkelmanna – Oei z Federalnej Agencji Środowiska Naturalnego oraz pana Petra Březiny z Povodí Odry s.p., przedstawili prezentacje na temat zarządzania ryzykiem na sieci wód transgranicznych w regionie UNECE oraz zarządzania zasobami wodnymi na rzekach pogranicza polsko – czeskiego.  

 

Po końcowej prezentacji przybliżającej chińskiej delegacji poszczególne etapy opracowywania w Sekretariacie map dla Komisji Europejskiej, wspólnie przedyskutowano omówione podczas całego spotkania zagadnienia. Obie strony zgodziły się, że wspólna wymiana doświadczeń pomaga i zachęca do podejmowania dalszych wysiłków.

                    


Ostatnia aktualizacja: 2011.12.22