Wydarzenia

Spotkanie Dyrektorów Sekretariatów
Komisji Rzecznych - Wrocław 2014

 

 

W dniach 26-27 sierpnia 2014 roku we Wrocławiu w siedzibie MKOOpZ odbyło się spotkanie Dyrektorów Sekretariatów Międzynarodowych Komisji Rzecznych. W naradzie wziął również udział przedstawiciel HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission) i UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Spotkania te są organizowane corocznie w siedzibie wybranej Komisji. Było to już drugie spotkanie, którego organizatorem była MKOOpZ. Pierwsze odbyło się we Wrocławiu w roku 2005.

 

Pierwszy dzień poświęcony został wzajemnej wymianie informacji na temat wdrażania Dyrektywy Powodziowej w międzynarodowych obszarach dorzeczy  (głównie odnośnie opracowania projektów Planu zarządzania ryzykiem powodziowym na międzynarodowych obszarach dorzeczy), wybranych aspektów współpracy międzynarodowej w komisjach,  kwestii udziału społeczeństwa we wdrażaniu Dyrektyw UE, a także omówienie problematyki emisji substancji biogennych w tych dorzeczach.

 

Drugiego dnia podczas rejsu po wrocławskim odcinku Odry uczestnikom spotkania  zaprezentowana została jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowa w Polsce – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Szczegóły realizacji ww. inwestycji omówił przedstawiciel RZGW we Wrocławiu pan Dariusz Zuchora.

 

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie prezentacje ze spotkania oraz materiał zdjęciowy.

 

 

Prezentacje

 

Fot. Radosław Sławuta 2014


Ostatnia aktualizacja: 2014.08.28