Události

WORKSHOP GIS
 
pracovní skupiny G5 „Správa dat“ MKOOpZ

5.-6. června 2018 ve Vratislavi

 

 

Ve dnech 5.-6. června 2018 se ve Vratislavi konal workshop GIS, pořádaný pracovní skupinou G5 „Správa dat" Mezinárodní komise ochrany Odry před znečištěním. Byl to první takový workshop a zúčastnili se jej zástupci úřadů, institucí a firem zabývajících se řešením problematiky GIS ze všech tří zemí v povodí Odry.

 

První den workshopu byl věnován geoportálům. Přednášející prezentovali mapové služby mezinárodních říčních komisí - oderské a dunajské - jejich strukturu, funkčnosti a způsob jejich správy. Po prezentaci německé platformy WasserBLIcK se další přednášející věnovali tématům týkajícím se zavádění Směrnice INSPIRE v oblasti vodního hospodářství a infrastruktury geodat včetně využití produktů open source. Shrnutím prvního dne byl příspěvek pojednávající o správě dat pro potřeby modelování vnosu živin v mezinárodní oblasti povodí Odry.

 

Druhý den konání workshopu byla pozornost zaměřena na problematiku využití satelitních dat. Přednášející z Polska a Německa podrobně prezentovali program Copernicus, který pomocí satelitů zaznamenává data o zemském povrchu. Podali také informace o využití dat Copernicus v Polsku a v Německu. Závěr byl věnován problematice aktualizace vodních útvarů v České republice. Toto vystoupení bylo součástí diskusního fóra na téma harmonizace hraničních a přeshraničních vodních útvarů v povodí Odry. Účastníci workshopu diskutovali o zkušenostech jednotlivých zemí v přístupu k harmonizaci vodních útvarů a výzvách, které je v této souvislosti očekávají.

 

Chtěli bychom ještě jednou srdečně poděkovat všem přednášejícím za zajímavé prezentace a účastníkům za hojnou účast a aktivní zapojení do diskusí. Po vyslechnutí Vašich názorů na závěr tohoto workshopu věříme, že se podobné workshopy budou moci konat pravidelně, díky čemuž bude možné průběžně prezentovat pokrok a dosažené výsledky MKOOpZ, jak rovněž veškeré novinky v oblasti GIS.

 

Přednesené příspěvky ve formátu pdf jsou uvedeny dále.

Alex Höbart
(International Commission for the Protection of the Danube River)

Ralf Busskamp
(Bundesanstalt für Gewässerkunde)

Ramon Hiemcke
(Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein)

Ulrich Rothstein
(terrestris GmbH & Co. KG)

Marta Bedryj
(předsedkyně pracovní skupiny G5 „Správa dat“ MKOOpZ; IMGW-PIB Poznań)

Iris Ehlert
(Contact Point for Copernicus National Marine Services Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH))

Markus Neteler
(mundialis GmbH & Co. KG)

Jan Pryzowicz
(PGW Wody Polskie KZGW)

Tomáš Fojtík
(VÚV T.G.M, v.v.i.)

 


Poslední aktualizace: 2018.06.14