Události

WORKSHOP
 
pracovní podskupiny GM „Monitoring“

„Hodnocení a vzorkování ryb v mezinárodní oblasti povodí Odry“

Povodí Odry, Ostrava. 15.-16. září 2016

 

 

Ve dnech 15.-16. září 2016 se v rámci činnosti pracovní podskupiny GM „Monitoring“ MKOOpZ konal v Ostravě workshop věnovaný hodnocení složky biologické kvality ryby.
 

Workshopu se zúčastnila skupina cca 20 osob, která se skládala ze členů pracovní podskupiny GM „Monitoring“ MKOOpZ, zástupců příslušných orgánů v povodí Odry z České republiky, Polska a Německa a národních expertů.
 

Workshop začal v sídle Povodí Odry, s.p., teoretickou částí, během níž se experti ze tří zemí vzájemně informovali o metodách hodnocení a vzorkování rybí fauny.
 


Po teoretické části následovala exkurze s prohlídkou dvou nově vybudovaných rybochodů na Odře.
 


Následující den se účastníci workshopu společně přemístili do terénu k Olši. Tam experti z jednotlivých zemí odebírali vzorky rybí fauny. Vzorky byly odebírány a budou rovněž vyhodnoceny podle příslušných národních metod. Výsledkem workshopu bude souhrnná zpráva, kterou vyhotoví česká strana, ve které budou shrnuta a porovnána hodnocení jednotlivých zemí. 
 


Cílem workshopu byla vzájemná výměna informací a zkušeností o národních metodách hodnocení a vzorkování rybí fauny v jednotlivých státech.
 

Níže jsou uvedeny všechny přednášky a také odkazy na národní publikace.
 

Workshop_GM_ryby_zprava_cz_23022017.pdf585,71 KB 2017.02.23

Zpráva:


Poslední aktualizace: 2016.09.27