Události

Workshop GM 2014

 

 

„Hodnocení a vzorkování makrofyt a fytobentosu v mezinárodní oblasti povodí Odry“ - workshop pracovní podskupiny GM „Monitoring”

 

Ve dnech 24.-25. června 2014 se v rámci činnosti pracovní podskupiny GM „Monitoring“ MKOOpZ konal ve Vratislavi dvoudenní workshop věnovaný hodnocení složky biologické kvality makrofyta/fytobentos. Při této příležitosti byla se zaměřením na tyto složky biologické kvality zkoumána v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodní politice také kvalita vody v řece Olavě (Oława).

Workshopu se zúčastnila skupina cca 20 osob, která se skládala ze členů pracovní podskupiny GM „Monitoring“ MKOOpZ, zástupců příslušných orgánů v povodí Odry z Polska, Německa a České republiky a národních expertů.

Cílem workshopu byla vzájemná výměna zkušeností o národních metodách hodnocení a vzorkování v jednotlivých státech.

Níže jsou uvedeny všechny přednášky a také odkazy na národní publikace.

paní Kwiatkowska-Szygulska (WIOŚ Wrocław)
pan van de Weyer (lanaplan GbR)
paní Gutowski (AlgaLab)
paní Gutowski (AlgaLab)
pan Błachuta (WIOŚ Wrocław)
pan Przesmycki (WIOŚ Wrocław)
pan Ondrušák (Povodí Odry, státní podnik)

 

Zpráva o Workshopu

Odkazy na polskou literaturu na téma hodnocení a determinace:

 

Odkazy na německou literaturu na téma determinace a hodnocení:

Determinační klíč pro vodní makrofyta (cévnaté rostliny, parožnatky a mechorosty) v Německu

Odkazy na českou literaturu na téma determinace a hodnocení:

Další publikace na téma metod determinace a hodnocení složek biologické kvality najdete na nesledující internetové stránce Ministerstva životního prostředí České republiky:
 

http://mzp.cz/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod

 

 

První den - Teoretická část

 


Druhý den - Společný odběr vzorků na řece Oława

 

Fot. Radosław Sławuta, 2014


Poslední aktualizace: 2014.08.13