Události

WORKSHOP
 
Pracovní skupiny G2 „Povodeň”
„Ochrana před povodněmi v povodí Odry”
Vratislav, 10.-12. května 2016

 

 

 

Ve dnech 10.-12. května 2016 se v rámci činnosti pracovní skupiny „Povodeň”, konal ve Vratislavi workshop „Ochrana před povodněmi v povodí Odry”. Cílem workshopu byla výměna informací o opatřeních zvyšujících bezpečí v případě výskytu povodní, o suchu a hydrologickém modelování. Bohatý program umožnil rovněž prezentovat dosažené výsledky v oblasti ochrany před povodněmi v povodí Labe, informace o realizaci projektu STAR-FLOOD a o činnosti Evropské asociace vodohospodářských sdružení.
 

Workshop moderoval předseda pracovní skupiny G2 „Povodeň” pan Ryszard Kosierb. Referáty přednášeli experti v oblasti vodního hospodářství z polských, německých a českých institucí.
 

Workshop začal v Černém sále (Sala Czarna) v hotelu Tumski. Další den pokračovala vystoupení na lodi během plavby po Vratislavském vodním uzlu (Wrocławski Węzeł  Wodny). Během exkurze lodí mohli účastníci vidět již provedená opatření k ochraně před povodněmi. Díky laskavosti RZGW ve Vratislavi bylo také možné prohlédnout si vodní stupeň „Różanka”. Workshop skončil 12. května 2016 prohlídkou Městského vodního uzlu (Śródmiejski Węzeł Wodny).
 

Jménem předsedy pracovní skupiny G2 „Povodeň” a sekretariátu MKOOpZ děkujeme všem přednášejícím za prezentaci referátů a pracovníkům RZGW ve Vratislavi za pomoc při organizování workshopu. Doufáme, že byl workshop zajímavý pro všechny účastníky.
 

Níže jsou uvedeny prezentace všech přednášejících. Prohlédněte si také fotogalerii.
 

Sekretariát MKOOpZ

 

Ryszards Kosierb (IMGW)

Simon Henneberg (MLUL Brandenburg)

Lukáš Pavlas (Povodí Odry)

Zbigniew Kundzewicz, Jakub Lewandowski (Polska Akademia Nauk)

Tamara Tokarczyk (IMGW)

Josef Nistler (Ministerstvo životního prostředí RČ)

Anna Bogusz (IMGW)

Andrzej Krysiak, Jacek Drabiński (RZGW Wrocław)

Marcin Wdowikowski, Kamila Głowinkowska (IMGW)


Podstawy hydrologiczne na potrzeby prognozowania powodzi w saksońskiej części dorzecza Nysy Łużyckiej
 

Hydrologische Grundlagen für die Hochwasservorhersage im sächsischen Teil der Lausitzer Neiße
 

Hydrologické základy povodňových předpovědí v saské části Lužické Nisy
 

Uwe Höhne, Petra Walther (LHWZ Sachsen)


Modelowanie hydrauliczne Nysy Łużyckiej od Koncepcji Ochrony Przeciwpowodziowej (HWSK) do map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
 

Hydraulische Modellierung der Lausitzer Neiße vom HWSK zur Hochwassergefahren- und -risikokarte
 

Hydrologické modelování Lužické Nisy od Koncepce ochrany před povodněmi k MPN a MPR

Stefan Jentsch (LTV Sachsen)


Struktura organizacyjna lokalnych stowarzyszeń gospodarki wodnej należących do European Union of Water Management Associations (EUWMA) – w 9 krajach członkowskich UE - oraz ich zadania w zakresie ochrony przed powodzią

Organisationsstrukturen der Wasserverbände der European Union of Water Management Associations (EUWMA) - in 9 EU Mitgliedstaaten - und deren Hochwasserschutzaufgaben

Organizační struktura Lokálních vodohospodářských sdružení v rámci European Union of Water Management Associations (EUWMA) - v 9 členských státech EU - a jejich úkoly v ochraně před povodněmi
 

Jörg Janning (EUWMA)


W drodze - Koncepcja realizacji przesunięć wałów i polderów w Saksonii-Anhalt
 

Auf dem Weg - Umsetzungskonzept Deichrückverlegungen, Polder in Sachsen-Anhalt
 

Na cestě - Koncepce realizace odsunutí hrází, poldry v Sasku-Anhaltsku

 

Sven Schulz (MLU Sachsen-Anhalt), Thilo Weichel (LHW Sachsen-Anhalt)

 


Poslední aktualizace: 2016.05.23