Události

„Ochrana před povodněmi v povodí Odry”

workshop 11. – 12. prosince 2013

 

 

Ve dnech 11. – 12. prosince 2013 uspořádala Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) workshop „Ochrana před povodněmi v povodí Odry”, který se konal ve Vratislavi v Hotelu Mercure.

Workshopu se zúčastnilo téměř 50 osob, mezi nimi členové pracovní skupiny G2 „Povodeň” MKOOpZ a zástupci příslušných institucí v povodí Odry z Polska, Německa a České republiky, včetně zástupců polského Institutu meteorologie a vodního hospodářství (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej / IMGW), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Německé meteorologické služby (Deutscher Wetterdienst / DWD).

Hlavním cílem workshopu byla výměna informací o meteorologických a hydrologických předpovědích v povodí Odry, prezentování informací o aktuálním stavu zavádění Povodňové směrnice v jednotlivých státech, a také projednání otázek zajištění maximální ochrany před povodněmi v povodí Odry na území Polska, České republiky a Německa.

Workshop byl rozdělen do tří tematických bloků:

  1. Meteorologické a hydrologické předpovědi v povodí Odry

  2. Technické otázky související se zpracováním plánů pro zvládání povodňových rizik, map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik pro povodí Odry a procedury převzetí těchto map

  3. Hospodaření s vodou během povodní v přeshraničních oblastech

 

 

Níže se nachází program workshopu a přednesené prezentace ke stažení ve formátu pdf.

 

MKOO-Workshop_Program_cz.pdf95,38 KB 2013.12.16

 

Blok I: Meteorologické a hydrologické předpovědi v povodí Odry

Moderátor – Martin Socher, člen pracovní skupiny G2 „Povodeň“ MKOOpZ, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Zleva: Piotr Barański, Ryszard Kosbierb, Martin Socher

 

 


Teresa Zawiślak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Główny Warszawa

    "Meteorologické předpovědi pro potřeby hydrologické výstražné služby"  

I_1_Zawislak_cz.pdf2,73 MB 2013.12.19

 

 


Ondřej Kosík
Český hydrometeorologický ústav

    "Zabezpečení předpovědní povodňové služby v povodí Odry v působnosti ČHMÚ – pobočky Ostrava"  

I_2_Kosik_cz.pdf21,59 MB 2013.12.19

 

 


Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

    "Metodický přístup k hodnocení vodních zdrojů v přeshraničním povodí Lužické Nisy v podmínkách měnícího se klimatu – projekt NEYMO"  

I_3_Adynkiewicz_Piragas_cz.pdf3,80 MB 2013.12.19

 

 


Uwe Böhm
Deutscher Wetterdienst

    "Operační analýza srážek pomocí systému RADOLAN a modelování počasí a vody z tání v DWD"  

I_4_Boehm_cz.pdf5,75 MB 2013.12.19

 

 


 Andy Philipp
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

    "Povodňové předpovědi pro Lužickou Nisu - aktuální stav a perspektivy"  

I_5_Philipp_pl.pdf4,42 MB 2013.12.19

 

 

Blok II: Technické otázky související se zpracováním plánů pro zvládání povodňových rizik, map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik pro povodí Odry a procedury převzetí těchto map

Moderátor – Janusz Zaleski, mluvčí polské delegace v pracovní skupině G2 „Povodeň” MKOOpZ, WARR S.A.
 

Zleva: Janusz Zaleski, Ryszard Kosierb, Martin Socher

 

 


 Tamara Tokarczyk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

    "Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik v polské části povodí Odry"  

II_1_Tokarczyk_cz.pdf2,27 MB 2013.12.19

 

 


 Wolfgang Fröhlich
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg

    "Přehled zavádění Povodňové směrnice v německé části povodí Odry - Příklad Brandenburg"  

II_2_Froehlich_cz.pdf1,08 MB 2013.12.19

 

 


 Pavel Marták
Ministerstvo životního prostředí

    "Dosavadní průběh plnění povodňové směrnice v povodí Odry"  

II_3_Martak_cz.pdf8,93 MB 2013.12.19

 

 

Blok III: Hospodaření s vodou během povodní v přeshraničních oblastech

Moderátor – Petr Březina, technický ředitel, Povodí Odry s.p., Ostrava
 

Zleva: Petr Březina, Ryszard Kosierb, Martin Socher

 

 


 Peter Wundrak
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

    "Analýza povodňové události 2010 – postup a výsledky v Sasku"  

III_1_Wundrak_cz.pdf3,77 MB 2013.12.19

 

 


 Jiří Petr
Povodí Labe, s. p.

    "Hospodaření s vodou na nádržích v horní části povodí Lužické Nisy"  

III_2_Petr_cz.pdf4,20 MB 2013.12.19

 

 


 Grzegorz Ostafijczuk
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

    "Rekonstrukce přehradní hráze v rámci jímání povrchové vody na řece Smědé (Witka)"  

III_3_Ostafijczuk_Zawislak_cz.pdf2,01 MB 2013.12.19

Poslední aktualizace: 2013.12.16