Události

WORKSHOP 
 
Pracovní skupina G3 „Havarijní znečištění“

Havarijní cvičení, spojové cvičení a mezinárodní workshop „Likvidace hasebních vod“

4.-5. září 2017

 

 

4. září 2017 uspořádala Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním v rámci činnosti pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění” společné polsko-česko-německé havarijní cvičení přeshraniční likvidace závažného znečištění hraničních vod. Současně se konalo spojové cvičení, v jehož rámci byla předávána hlášení mezi Mezinárodními hlavními varovnými centrálami (MHVC).

 

Havarijní cvičení se konalo u obce Ratzdorf a bylo zaměřeno na likvidaci znečištění – vrstvy oleje po havárii cisternové lodi na Odře. Akce se aktivně účastnili zástupci příslušných institucí na polské a německé straně, tzn. mimo jiné hasičské jednotky, policie, příslušní zástupci úřadů životního prostředí a veřejné správy.

 

Paralelně s havarijním cvičením probíhalo v Zemské hasičské škole Braniborska (Landesfeuerwehrschule BB (LSTE)) v Eisenhüttenstadt setkání zástupců HMVC, kteří v rámci zvláštního cvičení testovali hlásné cesty pro předávání hlášení o haváriích, ke kterým došlo na vodách v mezinárodním povodí Odry. Během tohoto cvičení byly pro podávání hlášení mezi smluvními stranami MKOOpZ využity hlásné cesty podle Mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry, zpracovaného pracovní skupinou G3 MKOOpZ.

 

5. září 2017 se ve Słubicích v Collegium Polonicum konal mezinárodní workshop, na němž byl mimo jiné shrnut průběh obou cvičení, a byla diskutována problematika retence hasebních vod. MKOOpZ uspořádala tento workshop ve spolupráci s UNECE Joint Expert Group. Workshop byl rozdělen na 3 tematické bloky:

  • Opatření k zamezení havarijního znečištění vod způsobeného požáry – záchyt hasebních vod
  • Řešení likvidace hasebních vod v povodí Odry
  • UNECE Safety Guideline for Fire Water retention

Níže najdete fotogalerii z těchto akcí.

 

Všem přednášejícím děkujeme za prezentované referáty a osobám angažovaným při uspořádání obou cvičení a workshopu za pomoc. Doufáme, že jak cvičení, tak workshop byly pro všechny účastníky poučné a zajímavé.

 

 


Poslední aktualizace: 2017.09.21