Przekazanie przewodnictwa

Uroczystość przekazania przewodnictwa
w MKOOpZ 7.12.2010 r.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku nastąpiło przekazanie przewodnictwa MKOOpZ, pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską, na następną, trzyletnią kadencję, tj. na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku.

Nowym Przewodniczącym MKOOpZ został Pavel Punčochář, którego na to stanowisko, w dniu 15 września 2010 roku, mianował Minister Środowiska Republiki Czeskiej Pavel Drobil.

 

Część uroczysta przekazania przewodnictwa, z inicjatywy i na zaproszenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Leszka Karwowskiego, z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Marka Mielczarka, odbyła się 7 grudnia 2010 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu.


Od lewej: Rafał Jurkowlaniec, Leszek Karwowski, Pavel Punčochář, Marek Mielczarek

Ostatnia aktualizacja: 2011.01.31