Przekazanie przewodnictwa

Uroczyste przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ 24.11.2016

 

 

Po trzech latach, Republika Federalna Niemiec przekazała przewodnictwo w MKOOpZ Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Przewodnictwo objęła pani Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), a przejęła je z rąk obecnej Przewodniczącej pani Heide Jekel (Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych Republiki Federalnej Niemiec).

 

Uroczystość ta odbyła się przy udziale Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, pani Elisabeth Wolbers oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, pani Joanny Kopczyńskiej. Pośród gości znajdowali się przedstawiciele Ministerstw i urzędów właściwych ds. gospodarki wodnej z Niemiec, Czech i Polski.

Od lewej: Alfred Dubicki, Heide Jekel, Iwona Koza, Pavel Punčochář

 


Ostatnia aktualizacja: 2018.03.01