Przekazanie przewodnictwa

Uroczyste przekazanie przewodnictwa

w MKOOpZ 14.11.2019

 

 

W dniu 14 listopada 2019 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu w ramach 22 Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ odbyło się przekazanie przewodnictwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu MKOOpZ Republika Czeska przejmuje przewodnictwo w MKOOpZ na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

 

Uroczyste przekazanie przewodnictwa odbyło się pomiędzy Panią Joanną Kopczyńską, obecną Przewodniczącą MKOOpZ a Panem Danielem Pokorným, przyszłym Przewodniczącym MKOOpZ, który na to stanowisko został mianowany w dniu 13 września 2019 r. przez pana Richarda Brabca, Ministra Środowiska Republiki Czeskiej.

 

 

Podczas uroczystości obecna Przewodnicząca MKOOpZ i przyszły Przewodniczący MKOOpZ podpisali protokół przekazania przewodnictwa.

 

 

Po krótkich przemowach Pani Kopczyńskiej i Pana Pokornego, w imieniu wszystkich delegacji MKOOpZ Dyrektor Sekretariatu MKOOpZ wręczył obu przewodniczącym upominki a na zakończenie wraz z uczestnikami tej uroczystości wzniesiono symboliczny toast.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019.12.19