Przekazanie przewodnictwa

Uroczyste

przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ

 

 

 

Zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu MKOOpZ z dniem 1 stycznia 2023 roku Republika Czeska przekazuje przewodnictwo w MKOOpZ Republice Federalnej Niemiec na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

 

Uroczyste przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ odbyło się w dniu 5 grudnia 2022 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu w ramach 25. Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ pomiędzy obecnym Przewodniczącym MKOOpZ, panem Danielem Pokornym oraz przyszłą Przewodniczącą MKOOpZ, panią Heide Jekel.

 

 

W swoich wystąpieniach obecny Przewodniczący MKOOpZ, przyszła Przewodnicząca MKOOpZ, Przewodniczący Delegacji Czeskiej, pan Lukáš Záruba i Przewodnicząca Delegacji Polskiej w MKOOpZ, pani Monika Niemiec-Butryn oraz gościnnie uczestniczący w ceremonii Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, pan Martin Kremer, podsumowali ostatnie trzy lata działalności MKOOpZ oraz omówili wyzwania, które stoją przed MKOOpZ w najbliższym czasie.

 

 

Na zakończenie ceremonii obecny Przewodniczący MKOOpZ i przyszła Przewodnicząca MKOOpZ podpisali protokół Przekazania Przewodnictwa w MKOOpZ,

 

 

a zebrani uczestnicy mieli okazję do krótkich wystąpień i wręczenia skromnych upominków.

 

 

Obecnemu Przewodniczącemu MKOOpZ dziękujemy serdecznie za jego pełne zaangażowanie w pełnieniu tej funkcji przez trzy lata jego kadencji, a nowej Przewodniczącej MKOOpZ życzymy sukcesów w realizacji zadań MKOOpZ w najbliższym czasie.

 


Ostatnia aktualizacja: 2022.12.19