Zavádění směrnic EU

Zpráva 2005

 

 

V březnu 2005 zakončila MKOOpZ zpracování "Zprávy 2005" za Mezinárodní oblast povodí Odry,týkající se charakteristiky oblasti povodí, vyhodnocení environmentálních dopadů lidské činnosti a ekonomické analýzy užívání vody a předala ji smluvním stranám. Tuto zprávu měly v souladu s Rámcovou směrnicí EU o vodní politice zpracovat členské státy pro všechny mezinárodní oblasti povodí a zaslat ji Evropské komisi do 22.03.2005.

Země sousedící na Odře se dohodly, že koordinací zavádění Rámcové směrnice EU o vodní politice v Mezinárodní oblasti povodí Odry pověří MKOOpZ. V důsledku tohoto rozhodnutí zpracovali čeští, polští a němečtí odborníci v rámci pracovních skupin MKOOpZ "Zprávu 2004" a "Zprávu 2005" pro Evropskou komisi.

Tuto Zprávu 2005 umísťujeme níže, abychom tímto způsobem ve smyslu čl. 14 Rámcové směrnice zajisiti široké veřejnosti přístup k informacím, které jsou v ní obsaženy.

(Níže uvedené dokumenty byly schváleny v rámci 1. Mimořádného plenárního zasedání MKOOpZ dne 16. března 2005.)
 
Zprava 2005_210305 cz.pdf3,82 MB 2009.02.27

Mapy:
A1.pdf1,34 MB 2009.02.27
A2.pdf1,33 MB 2009.02.27
A3.pdf1,42 MB 2009.02.27
A5.pdf3,04 MB 2009.02.27
A6.pdf1,42 MB 2009.02.27
A7.pdf1,46 MB 2009.02.27
A8.pdf9,00 MB 2009.02.27
A9.pdf1,42 MB 2009.02.27
A10a.pdf3,07 MB 2009.02.27
A10b.pdf2,52 MB 2009.02.27
A11a.pdf2,19 MB 2009.02.27
A11c.pdf1,62 MB 2009.02.27
A11d.pdf1,55 MB 2009.02.27
A11e.pdf1,73 MB 2009.02.27
A11f.pdf1,60 MB 2009.02.27
A12.pdf1,41 MB 2009.02.27
A13.pdf3,07 MB 2009.02.27

Poslední aktualizace: 2008.12.01