Zavádění směrnic EU

Zpráva 2007

 

 


V březnu 2007 zakončila MKOOpZ zpracování „Zprávy 2007 za Mezinárodní oblast povodí Odry“ a předala ji smluvním stranám. Zpráva se týká programů kvantitativního a kvalitativního monitoringu povrchových a podzemních vod a monitoringu chráněných území podle čl. 8 Rámcové směrnice o vodní politice. Tuto Zprávu předaly smluvní strany jménem svých států Evropské komisi.

Zprávu 2007 včetně map umísťujeme níže, abychom tímto způsobem ve smyslu čl. 14 Rámcové směrnice zajistili široké veřejnosti přístup k informacím, které jsou v ní obsaženy.

(Níže uvedené dokumenty byly schváleny vedoucími delegací MKOOpZ v písemném řízení dne 14. března 2007.)
 
Zprava 2007-150307_cz.pdf1,31 MB 2009.02.27
A_CZ.rar10,69 MB 2009.02.27
LO_CZ.rar5,35 MB 2009.02.27
MO_CZ.rar12,93 MB 2009.02.27
NL_CZ.rar4,03 MB 2009.02.27
SL_CZ.rar3,74 MB 2009.02.27
UO_CZ.rar10,40 MB 2009.02.27
W_CZ.rar20,46 MB 2009.02.27

Poslední aktualizace: 2008.12.01