Zavádění směrnic EU

Mezinárodní oblast povodí Odry

 

 

Vymezení mezinárodní oblasti povodí Odry


V souladu se záměry WFD se státy na jejichž území se nachází povodí Odry - Česká republika, Polská republika a Spolková republika Německo – dohodly na vytvoření společné Mezinárodní oblasti povodí v jejímž rámci budou společně koordinovaným způsobem plnit úkoly WFD.

 

 

 

Společně také vymezily hranice oblasti povodí. Složitějších dohod si vyžádalo vymezení hranice ve Štětínském zálivu. Nakonec byl celý Štětínský záliv včetně úžiny Swiny zahrnut do mezinárodní oblasti povodí Odry.


Oblast povodí Odry hraničí na jihu s Mezinárodní oblastí povodí Dunaje, na jihozápadě s Mezinárodní oblastí povodí Labe, na severozápadě s Oblastí povodí Warnow-Peene a na východě s Mezinárodní oblastí Visly.

 

Současně s vymezením oblasti povodí Odry bylo vymezeno šest zpracovatelských oblastí:

 

 1. Horní Odra
  od pramene pod ústí Kladské Nisy
 2. Střední Odra
  od ústí Kladské Nisy po ústí Warty bez povodí Lužické Nisy
 3. Lužická Nisa
  od pramene po ústí do Odry
 4. Warta
  od pramene po ústí do Odry
 5. Dolní Odra
  od ústí Warty po ústí do Štětínského zálivu
 6. Štětínský záliv
  včetně úžiny Swiny

Poslední aktualizace: 2022.03.22