Zavádění směrnic EU

Zpráva 2004

 

 

V červnu 2004 zakončila MKOOpZ zpracování "Zprávy 2004" za Mezinárodní oblast povodí Odry a předala ji smluvním stranám. Tuto zprávu měly v souladu s čl. 3 a přílohou I Rámcové směrnice EU o vodní politice zpracovat členské státy pro všechny mezinárodní oblasti povodí a zaslat ji Evropské komisi do 22.06.2004. Země sousedící na Odře se dohodly, že koordinací zavádění Rámcové směrnice EU o vodní politice v Mezinárodní oblasti povodí Odry pověří MKOOpZ. V důsledku tohoto rozhodnutí zpracovali čeští, polští a němečtí odborníci v rámci pracovních skupin MKOOpZ "Zprávu 2004" pro Evropskou komisi. Tuto zprávu umísťujeme níže, abychom tímto způsobem ve smyslu čl. 14 Rámcové směrnice zajisiti široké veřejnosti přístup k informacím, které jsou v ní obsaženy.

(Níže uvedené dokumenty byly schváleny na 9. poradě vedoucích delegací MKOOpZ.)

Viz také "Zprávu 2005".
Raport 2004_CZ ostateczna 090904.pdf358,98 KB 2009.02.27
Mapy:
map 1 - overview map.pdf1,32 MB 2009.02.27
map 2 - competent authorities.pdf14,52 MB 2009.02.27

Poslední aktualizace: 2008.12.01