Jakość wód

Moduł IMS-Odra - dane monitoringowe z dorzecza Odry

 

 

Zgodnie z wymogami wskazanymi w Art. 8 Ramowej Dyrektywy Wodnej, państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia programów monitorowania stanu wód w każdym obszarze dorzecza.

 

Moduł IMS-Odra (ang. International Monitoring Stations - Odra) prezentuje informacje o wybranych parametrach fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych z międzynarodowych punktów monitoringu wód powierzchniowych.

 

Na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry wyszczególniono 9 reprezentatywnych stacji monitoringowych:
 

1. Bohumín (Odra, CZ)
2. Wrocław (Odra, PL)
3. Połęcko (Odra powyżej ujścia Nysy Łużyckiej, PL)
4. „Trójpunkt Graniczny PL/CZ“ (Hrádek n. Nisou, CZ/PL)
5. Guben (Nysa Łużycka, DE)
6. Kostrzyn nad Odrą (Warta – ujście do Odry, PL)
7. Hohenwutzen (Odra, DE)

8. Krajnik Dolny (Odra  powyżej ujścia Rurzycy, PL)
9. Zalew Szczeciński - C (PL)

 

Moduł IMS-Odra został wdrożony w ramach Geoportalu MKOOpZ. Można się z nim zapoznać pod tym adresem.

 

Instrukcja korzystania z modułu IMS-Odra:

 

 

Stacje monitoringowe znajdujące się na obszarze dorzecza Odry oznaczone zostały czerwonymi trójkątami i etykietami z nazwą.

 

Dostęp do danych odbywa się poprzez aktywowanie narzędzia „IMS Odra (Stacje Pomiarowe)”, które znajduje się w głównym menu (lewy górny narożnik przeglądarki). Wytłuszczenie nazwy tego narzędzia informuje użytkownika o tym, iż jest ono aktywne.

 

Następnie po wybraniu (kliknięciu) jednej z dostępnych stacji pomiarowych na mapie, z prawej strony okna przeglądarki wysunie się zakładka. W górnej części zakładki znajdują się szczegółowe informacje wybranej stacji pomiarowej oraz dodatkowe opcje dotyczące szukanego parametru. W dostępnych opcjach można wybrać:

  • kategorię i rodzaj parametru,
  • zakres dat dla zmierzonych wartości,
  • sposób przedstawienia danych.

 

Po prawidłowym wyborze powyższych opcji na dole wyświetli się tabela lub wykres z danymi IMS-Odra.

 

W widoku tabeli otrzymane dane można sortować po dacie lub wartości oraz określić ilość wyświetlanych wartości na jednej stronie (dostępnych jest 10, 20, 50 lub 100 wartości na stronę).

 

W widoku wykresu wyświetlone dane można w dowolny sposób przybliżać i oddalać. Instrukcja sterowania widokiem wykresu wyświetla się po najechaniu kursorem na czarną kropkę z symbolem  "i" . Ponadto do istniejącego widoku wykresu dodać można drugi parametr do celów porównawczych.

 

Sposób działania opisywanego narzędzia pokazano na poniższych rysunkach:

 


Ostatnia aktualizacja: 2023.10.20