Notatka prasowa - 06.12.2022

Wrocław, 6 grudnia 2022 r.
 

Notatka prasowa


dotycząca
25 Posiedzenia Plenarnego
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ)

 

 

W dniach 5 – 6 grudnia 2022 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ odbyło się 25 Posiedzenie Plenarne MKOOpZ, prowadzone przez Przewodniczącego Komisji, pana Daniela Pokornego.
 

Jednym z istotnych punktów porządku obrad było uzgodnienie zmian w strukturze pracy MKOOpZ, uchwalenie aktualizacji mandatów grup i podgrup roboczych MKOOpZ oraz Regulaminu MKOOpZ, których celem jest zagwarantowanie efektywności prac MKOOpZ w kolejnym cyklu planistycznym.
 

Komisja uchwaliła także aktualizację „Zasady udzielania statusu obserwatora organizacjom międzynarodowym i krajowym w MKOOpZ”, które zostaną przekazane do konsultacji z organizacjami, posiadającymi status obserwatora w MKOOpZ.
 

Omawiając zagadnienia związane z działalnością Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia awaryjne” Komisja zleciła tej grupie roboczej, aby rozpoczęte przez nią prace nad aktualizacją Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry (MPOA) zostały zakończone możliwie w pierwszej połowie 2023 roku.
 

Na kolejny rok Komisja przewidziała także wdrożenie aktualizacji Geoportalu MKOOpZ i rozpoczęcie przez Podgrupę roboczą ad hoc „Górnictwo” prac nad aktualizacją „Strategii wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej”.
 

Z dniem 1 stycznia 2023 roku Republika Czeska przekazuje przewodnictwo w MKOOpZ Republice Federalnej Niemiec na lata 2023 – 2025. W ramach 25 Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ odbyło się uroczyste przekazanie przewodnictwa pomiędzy obecnym Przewodniczącym MKOOpZ, panem Danielem Pokornym oraz przyszłą Przewodniczącą MKOOpZ, panią Heide Jekel.
 

Podczas swojego wystąpienia obecny Przewodniczący MKOOpZ podkreślił, że dla MKOOpZ ostatnie trzy lata niosły ze sobą duże wyzwania. Komisja musiała w tym czasie zmierzyć się i dopasować do skutków trwającej pandemii COVID-19, wybuchu wojny na Ukrainie oraz aktualnego kryzysu gospodarczego. Docenił on również fakt, że właściwa działalność Komisji nie została w tym czasie sparaliżowana i przebiegała standardowo, nawet w tak trudnych warunkach.

 

Daniel Pokorný
Przewodniczący MKOOpZ

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022.12.06