Wdrażanie Dyrektyw WE

Wstępna ocena ryzyka powodziowego
dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

 

 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim  - Dyrektywa Powodziowa - nakłada na państwa implementujące jej zapisy konieczność opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

MKOOpZ opracowała raport dotyczący przebiegu prac związanych z tym tematem na terenie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry, dostępny w poniżej w formacie pdf.

 

raport_PL.pdf24,48 MB 2012.04.05

Ostatnia aktualizacja: 2012.04.05