Wdrażanie Dyrektyw WE

Koncepcja wdrażania Dyrektywy Powodziowej

 

 

W 2008 roku MKOOpZ zleciła opracowanie tego dokumentu, którego celem jest strukturyzacja dalszej współpracy przy wdrażaniu Dyrektywy Powodziowej. Głównym zadaniem opracowanej koncepcji jest wskazanie na bazie Dyrektywy Powodziowej i prac wstępnych wykonanych w państwach leżących na terenie MODO na istniejącą potrzebę działań i decyzji na płaszczyźnie międzypaństwowej.

 

Koncepcja ta stanowi tzw. "living document", co oznacza, że jest on na bieżąco dostosowywany do stanu prowadzonych prac.

 

Koncepcja_wdrazania_DP_25_06_2013.pdf3,03 MB 2012.04.05

Ostatnia aktualizacja: 2012.04.05