Wdrażanie Dyrektyw WE

Raport 2007

 

 

W marcu 2007 roku MKOOpZ zakończyła i przekazała Stronom Umowy „Raport 2007 dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” przedstawiający programy monitoringu ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych oraz monitoringu obszarów chronionych, zgodnie z art. 8 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Raport ten Strony Umowy przekazały w imieniu swoich państw do Komisji Europejskiej.

Raport 2007 wraz z mapami zamieszczamy poniżej, aby w ten sposób, w myśl artykułu 14 RDW, zapewnić szerokiemu społeczeństwu dostęp do informacji w nim zawartych.


Zobacz też „Raport 2004” oraz „Raport 2005”

(Zamieszczone poniżej dokumenty zostały zatwierdzone przez Przewodniczących Delegacji MKOOpZ w procedurze pisemnej w dniu 14.03.2007)
 
Raport 2007-150307_pl.pdf1,91 MB 2009.02.27
Mapy:
A_PL.rar10,70 MB 2009.02.27
LO_PL.rar6,54 MB 2009.02.27
MO_PL.rar12,91 MB 2009.02.27
NL_PL.rar4,04 MB 2009.02.27
SL_PL.rar3,75 MB 2009.02.27
UO_PL.rar10,41 MB 2009.02.27
W_PL.rar20,49 MB 2009.02.27

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01