Wdrażanie Dyrektyw WE

Raport 2004

 

 

W czerwcu 2004 roku MKOOpZ zakończyła i przekazała Stronom Umowy „Raport 2004 dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry”. Raport taki, zgodnie z artykułem 3 i załącznikiem I Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, kraje członkowskie powinny były opracować dla wszystkich międzynarodowych obszarów dorzeczy i przesłać do Komisji Europejskiej do dnia 22.06.2004 r.

Kraje leżące nad Odrą uznały, że koordynowanie wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry powierzą MKOOpZ. W następstwie tej decyzji specjaliści polscy, czescy i niemieccy w ramach grup roboczych MKOOpZ opracowali „Raport 2004” dla Komisji Europejskiej.

Raport ten zamieszczamy poniżej, aby w ten sposób w myśl artykułu 14 RDW zapewnić szerokiemu społeczeństwu dostęp do informacji w nim zawartych.

(Zamieszczone poniżej dokumenty zostały zatwierdzone przez 9 Naradę Przewodniczących Delegacji w MKOOpZ)Zobacz też „Raport 2005” oraz „Raport 2007”

 

 

Raport 2004_PL ostateczna 090904.pdf356,12 KB 2009.02.27

 

 

Mapy:

 

 

map 1 - overview map.pdf1,32 MB 2009.02.27
map 2 - competent authorities.pdf14,52 MB 2009.02.27

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01