Předání předsednictví

Slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ

 

 

 

Dle článku 6 odstavec č. 1 Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) a článku 2 odstavec 1 Jednacího řádu MKOOpZ přechází ke dni 1. ledna 2023 předsednictví v MKOOpZ na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 z České republiky na Spolkovou republiku Německo.

 

Slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ mezi stávajícím prezidentem MKOOpZ, panem Danielem Pokorným a budoucí prezidentkou MKOOpZ, paní Heide Jekel se konalo 5. prosince 2022 ve Vratislavi v sídle sekretariátu MKOOpZ na 25. plenárním zasedání MKOOpZ.

 

 

Současný prezident MKOOpZ, nastupující prezidentka MKOOpZ, vedoucí české delegace pan Lukáš Záruba, vedoucí polské delegace v MKOOpZ paní Monika Niemiec-Butryna a hostující generální konzul Spolkové republiky Německo pan Martin Kremer, kteří se slavnostního ceremoniálu zúčastnili, ve svých projevech shrnuli uplynulé tři roky činnosti MKOOpZ a diskutovali o výzvách, které před MKOOpZ stojí v blízké budoucnosti.

 

 

Na závěr ceremoniálu podepsali současný prezident MKOOpZ a nastupující prezidentka MKOOpZ protokol o předání předsednictví MKOOpZ,

 

 

a shromáždění účastníci měli možnost krátkých proslovů.

 

 

Současnému předsedovi MKOOpZ chceme srdečně poděkovat za jeho angažmá během plnění této funkci po dobu tří let a nové prezidentce MKOOpZ přejeme hodně úspěchů při plnění úkolů MKOOpZ v blízké budoucnosti.

 


Poslední aktualizace: 2022.12.19