Jakość wód

Moduł IMS-Odra - dane monitoringowe z dorzecza Odry

 

 

Zgodnie z wymogami wskazanymi w Art. 8 Ramowej Dyrektywy Wodnej, państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia programów monitorowania stanu wód w każdym obszarze dorzecza.

Moduł IMS-Odra (ang. International Monitoring Stations - Odra) prezentuje informacje o wybranych parametrach fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych z międzynarodowych punktów monitoringu wód powierzchniowych.

Na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry wyszczególniono 9 reprezentatywnych stacji monitoringowych:

1. Bohumín (Odra, CZ)
2. Wrocław (Odra, PL)
3. Połęcko (Odra powyżej ujścia Nysy Łużyckiej, PL)
4. „Trójpunkt Graniczny PL/CZ“ (Hrádek n. Nisou, CZ/PL)
5. Guben (Nysa Łużycka, DE)
6. Kostrzyn nad Odrą (Warta – ujście do Odry, PL)
7. Hohenwutzen (Odra, DE)

8. Krajnik Dolny (Odra  powyżej ujścia Rurzycy, PL)
9. Zalew Szczeciński - C (PL)

 

Moduł IMS-Odra został wdrożony w ramach Geoportalu MKOOpZ. Można się z nim zapoznać pod tym adresem.

 

Jak korzystać z modułu IMS-Odra?

 

Stacje monitoringowe znajdujące się na obszarze dorzecza Odry oznaczone zostały czerwonymi trójkątami. Po najechaniu na nie kursorem, pojawia się nazwa stacji, nazwa rzeki oraz kraj, na terenie którego znajduje się stacja.

Dostęp do danych odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w wybraną stację pomiarową. W nowym oknie pojawia się możliwość wybrania interesującego nas parametru, zakresu dat oraz przedstawienia danych w formie wykresu lub tabelarycznie.


Ostatnia aktualizacja: 2020.03.30