Proces konsultacji społecznych „Wstępnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”

 

 

Szanowni Mieszkańcy Dorzecza Odry,
 

poniżej zamieszczamy wypracowane w ramach Grupy Sterującej WFD (G1) MKOOpZ, która jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich prac merytorycznych MKOOpZ związanych z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), stanowisko do zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych „Wstępnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW” uwag społeczeństwa. Wpłynęły one do Sekretariatu MKOOpZ w terminie do 22 czerwca 2020 r.
 

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z niniejszym materiałem.
 

Sekretariat MKOOpZ
 

Tabela_stanowiska_IPGW_21122020_pl.pdf279,39 KB 2020.12.22