Zavádění směrnic EU

Aktualizace map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) ukládá členským státům Evropské unie povinnost zpracovat (pro vymezené oblasti ohrožené povodněmi) do 22. prosince 2019 přezkum a aktualizaci map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. Státy zpracovaly tyto mapy v souladu s příslušnými předpisy, platnými v jednotlivých zemích.

 

Níže uvedená mapa zpřístupňuje jednotným způsobem řešení této problematiky na národních úrovních pro mezinárodní povodí Odry. Po kliknutí na zvolenou oblast budete přesměrováni na danou národní platformu, jejímž prostřednictvím se můžete seznámit s prezentovanými mapami povodňového nebezpečí a mapami povodňových rizik.

 

 

Zde se nachází přehledná mapa mezinárodní oblasti povodí Odry ve formátu PDF.
 

 

prehledna_mapa_MOPO.pdf4,21 MB 2020.12.22

 

Níže najdete také dokument, zpracovány pracovní skupinou G2 „Povodeň“ s názvem „Přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry“.
 

 

MKOO_Aktualizace_MPN_MPR_2019_cz.pdf296,54 KB 2019.12.19

 

Pro snadnější používání národních map jsou níže uvedeny překlady legend používaných v jednotlivých zemích.
 

  • PL
MPN_MPR_legendy_PL.pdf381,33 KB 2021.03.26
  • CZ
MPN_MPR_legendy_CZ.pdf453,25 KB 2019.12.19
  • DE
MPN_MPR_legendy_DE.pdf206,04 KB 2019.12.19

 

Seznamte se také s podrobnými informacemi a mapami v Aktualizaci zprávy o předběžném vyhodnocení povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry zpracované pro potřeby 2. plánovacího cyklu.
 


Poslední aktualizace: 2021.03.26