Zavádění směrnic EU

Aktualizace Koncepce zavádění Povodňové směrnice

 

 

V první období zavádění Povodňové směrnice v letech 2009–2015 byla již v rámci MKOOpZ vypracována „Koncepce zavádění Směrnice 2007/60/ES“, která sloužila jako základ při plnění dohodnutých závěrů a tvořila základ pro spolupráci mezi členskými státy MKOOpZ v mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO). Tato koncepce byla chápána jako „living document“, který byl v případě potřeby průběžně přizpůsobován stavu prací jak v členských státech MKOOpZ, tak v evropském měřítku.

 

Pro druhé plánovací období zavádění Povodňové směrnice, tj. na léta 2016–2021, byla zpracována aktualizace této Koncepce.

 

Tato „Aktualizace Koncepce zavádění směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) v mezinárodní oblasti povodí Odry, 2. období 2016–2021“ má za cíl podporovat další spolupráci v procesu zavádění Povodňové směrnice v MOPO a tvoří základ pro plnění úkolů stanovených v mandátu pracovní skupiny G2 „Povodeň“ MKOOpZ. Koncepce poukazuje rovněž na potřebu součinnosti na mezistátní úrovni.

 

Tato Koncepce je rovněž považována za „living document”, který zachycuje stav prací k určitému okamžiku a který bude po získání nových poznatků a informací aktualizován.

 

MKOO-G2_Koncepce_zavadeni_PS_2019.pdf1,15 MB 2019.11.22

Poslední aktualizace: 2019.11.22