Zpráva - 2023

Zpráva o událostech / haváriích hlášených
v období od 1. ledna do 31. prosince 2023,
v souladu s Mezinárodním varovným a poplachovým plánem Odry (MVPPO)

 

 

Zveřejňujeme zde Zprávu o událostech / haváriích hlášených v období od 1. ledna do 31. prosince 2023, v souladu s Mezinárodním varovným a poplachovým plánem Odry (MVPPO).
 

Tento dokument uvádí přehled hlášení, která byla ve výše uvedeném vykazovaném období předána mezinárodními hlavními varovnými centrálami (MHVC) v souladu s MVPPO, a to mimo jiné včetně informací o typu o druhu hlášení či události. Zpráva rovněž popisuje hlášení podávaná v letech 1999-2022 v rámci MVPPO podle druhu a procentuálního podílu událostí.
 

G3_Zprava_udalosti_havarie_06_06_2024.pdf2,44 MB 2024.06.14

Poslední aktualizace: 2024.06.07