Kvalita vody

IMS-Odra - monitorovací data z povodí Odry

 

 

V souladu s požadavky uvedenými v čl. 8 Rámcové směrnice o vodách, jsou členské státy EU povinny ustavit programy pro sledování stavu vod v každé oblasti povodí.

 

Modul IMS-Odra (ang. International Monitoring Stations - Odra) prezentuje informace o vybraných fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelích z mezinárodních monitorovacích míst povrchových vod.

 

V mezinárodní oblasti povodí Odry bylo vybráno 9 reprezentativních měřicích míst:

1. Bohumín (Odra, CZ)
2. Wrocław (Odra, PL)
3. Połęcko (Odra nad soutokem s Lužickou Nisou, PL)
4. „Trojmezí / Trójpunkt Graniczny PL/CZ“ (Hrádek n. Nisou, CZ/PL)
5. Guben (Lužická Nisa, DE)
6. Kostrzyn nad Odrą (Warta – soutok s Odrou, PL)
7. Hohenwutzen (Odra, DE)

8. Krajnik Dolny (Odra nad ústím řeky Rurzyca, PL)
9. Zalew Szczeciński - C (Štětínský Záliv - C, PL)

 

Modul IMS-Odra byl realizován v rámci GeoPortálu MKOOpZ. Seznamte se s ním na této adrese.

 

 

Návod k modulu IMS-Odra:

 

 

Měřící stanice v povodí Odry jsou označeny červeným trojúhelníkem a jmenovkou.

 

Přístup k datům se aktivuje z nástroje „IMS Odra (Měřicí stanice)”, který se nachází v hlavním menu (levý horní roh prohlížeče). Zvýraznění názvu tohoto nástroje informuje uživatele, že je nástroj aktivní.

 

Po zvolení (kliknutí) jedné z měřicích stanic na mapě, se v pravé části okna prohlížeče objeví karta. V horní části této karty jsou uvedeny podrobné informace o zvolené měřicí stanici a další možnosti pro hledaný parametr. Z menu lze vybrat:

  • kategorii a druh parametru,
  • rozsah dat pro měřené hodnoty,
  • způsob prezentace dat.

Po správném zvolení výše uvedených možností se v dolní části zobrazí tabulka nebo graf s údaji systému IMS-Odra.

 

V zobrazení tabulky lze výsledná data seřadit podle data nebo hodnoty a lze stanovit počet zobrazovaných hodnot na stránce (10, 20, 50 nebo 100 hodnot na stránce).

 

V zobrazení grafu lze zobrazená data podle potřeby zvětšovat a zmenšovat. Instrukce ovládání prohlížení grafu se zobrazí, když se kurzor přesune nad černou tečku se symbolem  "i" . Kromě toho lze ke stávajícímu zobrazení grafu přidat druhý parametr pro srovnání.

 

Způsob ovládání popsaného nástroje je znázorněn na obrázcích níže:

 


Poslední aktualizace: 2023.10.20