Wdrażanie Dyrektyw UE

Raport 2005

 

 

W marcu 2005 roku MKOOpZ zakończyła i przekazała Stronom Umowy „Raport 2005 dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” obejmujący charakterystykę obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko oraz analizę ekonomiczną korzystania z wody. Raport taki, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE, kraje członkowskie powinny były opracować dla wszystkich międzynarodowych obszarów dorzeczy i przesłać do Komisji Europejskiej do dnia 22.03.2005 r.

Kraje leżące nad Odrą uznały, że koordynowanie wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry powierzą MKOOpZ. W następstwie tej decyzji specjaliści polscy, czescy i niemieccy w ramach grup roboczych MKOOpZ opracowali „Raport 2004” oraz „Raport 2005” dla Komisji Europejskiej.

Raport 2005 wraz z mapami zamieszczamy poniżej, aby w ten sposób w myśl artykułu 14 RDW zapewnić szerokiemu społeczeństwu dostęp do informacji w nim zawartych.
(Zamieszczone poniżej dokumenty zostały zatwierdzone przez
1. Nadzwyczajne Posiedzenie Plenarne MKOOpZ dnia 16.03.2005)
 
Raport 2005 21032005 pl.pdf5,76 MB 2009.02.27

 

Mapy

A1.pdf1,34 MB 2009.02.27
A2.pdf1,33 MB 2009.02.27
A3.pdf1,42 MB 2009.02.27
A5.pdf3,04 MB 2009.02.27
A6.pdf1,42 MB 2009.02.27
A7.pdf1,46 MB 2009.02.27
A8.pdf9,00 MB 2009.02.27
A9.pdf1,42 MB 2009.02.27
A10a.pdf3,07 MB 2009.02.27
A10b.pdf2,52 MB 2009.02.27
A11a.pdf2,19 MB 2009.02.27
A11c.pdf1,62 MB 2009.02.27
A11d.pdf1,55 MB 2009.02.27
A11e.pdf1,73 MB 2009.02.27
A11f.pdf1,60 MB 2009.02.27
A12.pdf1,41 MB 2009.02.27
A13.pdf3,07 MB 2009.02.27

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01