Witamy w serwisie internetowym MKOOpZ

Geoportal MKOOpZ - zapraszamy

 

 

 

 

 


 

Seminarium MKOOpZ

 

W dziale “Aktualności” dostępna jest relacja z Seminarium pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry„ zorganizowanego przez MKOOpZ w dniach 25-26 listopada 2015 r.

 

 


 

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami

 

W dziale "Wdrażanie Dyrektyw UE” dostępna jest Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021.

 

 


 

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

 

W dziale "Wdrażanie Dyrektyw UE” dostępny jest Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

 

 


 

Plan Awaryjny

 

W dziale "Publikacje" dostępny jest Plan Awaryjny.

 

 


 

Odra jakiej nie znacie -
Płazy i gady

 

W dziale "Publikacje" dostępna jest kolejna broszura z serii "Odra jakiej nie znacie". Najnowsze wydawnictwo dotyczy płazów i gadów.

 

 


 

Serwis MKOO Kids - zapraszamy

 

 

www.kids.mkoo.pl

 


 

Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu zaktualizowany „Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy“ (MPOA), który jest wynikiem prac Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne". Plan wraz z formularzami meldunkowymi i Planem Łączności jest dostępny w dziale „Publikacje".