Kvalita vody

IMS-Odra - monitorovací data z povodí Odry

 

 

V souladu s požadavky uvedenými v čl. 8 Rámcové směrnice o vodách, jsou členské státy EU povinny ustavit programy pro sledování stavu vod v každé oblasti povodí.

Modul IMS-Odra (ang. International Monitoring Stations - Odra) prezentuje informace o vybraných fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelích z mezinárodních monitorovacích míst povrchových vod.

V mezinárodní oblasti povodí Odry bylo vybráno 9 reprezentativních měřicích míst:

1. Bohumín (Odra, CZ)
2. Wrocław (Odra, PL)
3. Połęcko (Odra nad soutokem s Lužickou Nisou, PL)
4. „Trojmezí / Trójpunkt Graniczny PL/CZ“ (Hrádek n. Nisou, CZ/PL)
5. Guben (Lužická Nisa, DE)
6. Kostrzyn nad Odrą (Warta – soutok s Odrou, PL)
7. Hohenwutzen (Odra, DE)

8. Krajnik Dolny (Odra nad ústím řeky Rurzyca, PL)
9. Zalew Szczeciński - C (Štětínský Záliv - C, PL)

 

Modul IMS-Odra byl realizován v rámci GeoPortálu MKOOpZ. Seznamte se s ním na této adrese.

 

Jak používat modul IMS-Odra?

 

Měřicí místa nacházející se v oblasti povodí Odry jsou označena červenými trojúhelníky. Když na ně najedete kurzorem, objeví se název měřicího místa, název řeky a stát, na jehož území se měřicí místo nachází.

Přístup k datům získáte po dvojitém kliknutí na vybrané měřicí místo. V novém okně se objeví možnost vybrat ukazatel, který nás zajímá, rozsah dat a znázornění dat v grafické nebo tabelární podobě.


Poslední aktualizace: 2020.03.30