Proces veřejné konzultace „Předběžného přehledu významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v Mezinárodní oblasti povodí Odry pro potřeby třetího plánovacího cyklu v souladu s RSV”

 

 

Vážení obyvatelé povodí Odry,
 

tímto si vám dovolujeme zpřístupnit stanovisko vypracované v rámci Řídicí skupiny WFD (G1) MKOOpZ zodpovídající za koordinaci odborné práce MKOOpZ spojené s Rámcovou směrnici o vodách (RSV), k podaným připomínkám veřejnosti v rámci veřejné konzultace „Předběžného přehledu významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v Mezinárodní oblasti povodí Odry pro potřeby třetího plánovacího cyklu v souladu s RSV”. Tyto připomínky obdržel sekretariát MKOOpZ ke 22. červnu 2020.
 

Tímto si vás dovolujeme požádat o seznámení se s tímto materiálem.
 

Sekretariát MKOOpZ
 

Tabulka_pripominky_VPHV_21122020_cz.pdf285,08 KB 2020.12.22