Stavy na vodních tocích

Stavy vod

 

 

Aktuální informace o vodních stavech a velikostech průtoků na Odře v jednotlivých zemích v povodí Odry (Polsko, Německo, Česká republika) se nacházejí na následujících internetových stránkách:
 


Poslední aktualizace: 2021.03.18