Závody kajaků

L.p.

Nazwisko

Imię

Adres

Tel/Fax/kom./E-mail

Strona umowy

Funkcja

1

Pavlas

Lukáš

Povodí Odry s.p. Varenská 49
CZ-701 26 Ostrava 1

+420 596 657 268
lukas.pavlas@pod.cz

CZ

przewodniczący GR

2

Bachtíková

Petra

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
CZ-100 10 Praha 10

+420 267 122 239
+420 267 126 239
petra.bachtikova@mzp.cz

CZ rzecznik delegacji czeskiej  

3

Durčák

Martin

Výzkumný ústav vodohospodářský
TGM Praha
pobočka Ostrava
Macharova 5
CZ-702 00 Ostrava1

+420 595 134 815 
+420 731 405 285
+420 606 518 837 (mob.)
martin_durcak@vuv.cz

CZ

członek GR

4

Sadowska

Olga

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

PL-00-844 Warszawa

+48 22 372 02 82

olga.sadowska@wody.gov.pl

PL

rzecznik delegacji polskiej

5

Husak-Górna

Grażyna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
PL-61-003 Poznań

+48 61 8567 750
+48 61 8525 731
grazyna.husak@
poznan.rzgw.gov.pl

PL

członek GR

6

Stojek

Zdzisława

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach ul.Sienkiewicza 2
PL-44-100 Gliwice

+48 32 777 4938
+48 32 777 4999
zstojek@
gliwice.rzgw.gov.pl

PL

członek GR

7

Korwin-Piotrowska

Agata

Państwowy Instytut Geologiczny PIB
Oddział Dolnośląski

al. Jaworowa 19
PL-53-122 Wrocław

+48 71 337 20 91 wew. 138
+48 71 337 20 89
agata.krawczyk@
pgi.gov.pl

PL

członek GR

8

Fiszkal

Birgit

Landesamt für Umwelt, Brandenburg
Postfach 601 061
D-14 410 Potsdam

+49 33201 442 294
+49 33201 442 662
Birgit.Fiszkal@
LfU.brandenburg.de

DE

rzecznik delegacji niemieckiej

9

Friese

Holm

Sächsiches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3
D-01326 Dresden-Pillnitz

+49 351 8928 4412
+49 351 8928 4099
holm.friese@
smul.sachsen.de

DE

członek GR

 

 

XI. ročník kajakových regat VIP
 

Pohár za „Styl, půvab a přirozenost“ pro posádku MKOOpZ

 


 

Další, XI. kajakářské regaty VIP-ů  přilákaly ještě více teamů než v minulém roce. 24. června 2012 soutěžilo 20 posádek o Pohár města Vratislavi na 500-metrové trati od mostu Míru (Most Pokoju) k Ostrowu Tumskému.
 

 

Závodů se kromě jiných zúčastnili zástupci Regionální vodohospodářské správy (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), Dolnoslezské turistické komory (Dolnośląska Izba Turystyki), hotelu Tumského, Kněžského semináře (Seminarium Duchowne). Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním zastupovaly Anna Jędrzejczak a Ewelina Karbownik.
 


 


Ewelina Karbownik a Anna Jędrzejczak

Vítr a silný proud v řece rozhodně neusnadnily závodníkům jejich úkol, ti však bojovali s velkým nasazením. Podobně jako v minulém roce obsadila první místo Akademie výtvarných umění (Akademia Sztuk Pięknych). Druhém a třetí místo získaly Zatoka Gondoli a Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Boj o vítězství byl velmi urputný a o konečném pořadí rozhodlo doslova několik záběrů pádlem. Do poslední chvíle nebylo jisté, kdo zvítězí.
 

Zástupkyně MKOOpZ získaly pohár za „Styl, půvab a přirozenost“, a to za svou odhodlanost zvítězit nad řekou méně tradičním stylem než ostatní účastníci regat.

 

Předání cen se konalo na horní palubě Bárky Tumské, kde mohli unavení závodníci ochutnat pokrmy připravené hotelem Tumski.
 

Vítězům blahopřejeme a čekáme na další ročník!


Poslední aktualizace: 2012.07.18