Wydarzenia

KONFERENCJA

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej
oraz Dyrektywy Powodziowej
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

8-9.06.2021

 

 

Szanowni Państwo,
 

w dniach 8-9.06.2021 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) organizuje konferencję pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry".
 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 konferencja odbędzie się w trybie online.
 

Program konferencji* składa się z dwóch głównych bloków tematycznych: „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry" oraz „Zarządzanie ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry", podczas których zaprezentowane zostaną wyniki prac MKOOpZ nad „Projektem drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla MODO” oraz „Projektem aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla MODO”.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji* poniżej.
 

 

Program_0806_PL.pdf1,68 MB 2021.04.01

 

Program_0906_PL.pdf880,34 KB 2021.03.24

*zastrzega się możliwość zmian w programie konferencji


Ostatnia aktualizacja: 2021.04.09