G5 Zarządzanie danymi

Mandat G5

 

 

MANDAT
Grupa Robocza G5 „Zarządzanie danymi”

 

 1. Zarządzanie danymi na potrzeby MKOOpZ, w zakresie:
 • gromadzenia, utrzymania, aktualizacji i udostępniania danych istotnych dla pracy MKOOpZ;
   
 • opracowywania i wdrażania założeń koncepcyjnych dotyczących rozwoju zbioru danych MKOOpZ oraz niezbędnych narzędzi;
   
 • opracowywania i wdrażania założeń koncepcyjnych dotyczących spójnego przedstawiania i publikowania informacji o działalności Komisji i wyników jej prac na stronie internetowej MKOOpZ, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju GeoPortalu.
   
 1. Współpraca z grupami i podgrupami MKOOpZ w zakresie:
 • analizy i wizualizacji danych niezbędnych do realizacji zadań będących w gestii grup i podgrup roboczych MKOOpZ, zwłaszcza w odniesieniu do prac wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej;
   
 • wykorzystania GIS w prowadzonych pracach;
   
 • doradztwa w kwestiach technicznych dotyczących udostępniania informacji o działalności i produktach grup i podgrup roboczych MKOOpZ.
   
 1. Na wniosek grup i podgrup roboczych MKOOpZ opracowywanie raportów, koncepcji, harmonogramów i stanowisk dotyczących realizacji zadań zlecanych G5 przez te grupy; przedkładanie sprawozdań z realizacji ww. zadań.
 1. Koordynacja prac Specjalisty ds. GIS w Sekretariacie MKOOpZ związanych z zadaniami G5.

 

 

Mandat_G5_pl.pdf52,08 KB 2023.01.09

Ostatnia aktualizacja: 2022.12.31